اصلاحیه زمان فینال زایشگاه

قابل توجه دانشجویان فینالی : 

به اطلاع آن دسته از دانشجویان عزیزی که در تاریخ 5/27 فینال زایشگاه دارند ( خانمها : اسماعیلی، بابایی،یزدانی و درخشان ) ، می‌رساند ، به دلیل پر بودن زایشگاه در آن زمان ، فینال ایشان به تاریخ 6/3 انتقال یافته است.  


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط