زمان برگزاری امتحان جامع مامایی

سلام

زمان برگزاری امتحان آسکی 20 شهریور  و شروع امتحانات بالینی درمانگاه زنان و زایشگاه از 23 شهریور خواهد بود. گروه بندی امتحانات بالینی متعاقبا اعلام خواهد شد.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط