برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی ورودی96-نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

http://dm.iauq.ac.ir/assets/subdomains/dm/files/جدول ورودی - مهر96.docx

قابل توجه دانشجویان گرامی

1- غیبت بیش از یک جلسه به معنی نمره صفر در آن کارآموزی است.

2- هرگونه جابجایی فقط با نامه مدیر گروه خواهد بود.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط