اعلام نمره اولیه امتحانات فینال -بهمن 96

http://dm.iauq.ac.ir/assets/subdomains/dm/files/بسمه تعالی.docx

برنامه کاراموزی ورودی 94 -ترم بهمن

http://dm.iauq.ac.ir/assets/subdomains/dm/files/بهداشت-1.docx h...

برنامه کاراموزی ورودی 95 -ترم بهمن

http://dm.iauq.ac.ir/assets/subdomains/dm/files/برنامه کارآموزی...

برنامه کاراموزی ورودی 93-92 -ترم بهمن ( عرصه 1)

http://dm.iauq.ac.ir/assets/subdomains/dm/files/عرصه یک.docx

برنامه کاراموزی ورودی 93 -ترم بهمن ( عرصه 2)

http://dm.iauq.ac.ir/assets/subdomains/dm/files/عرصه دو.docx

تغییر زمان امتحان فاینال آسکی

قابل توجه کلیه دانشجویان مامای فاینالی تاریخ امتحان آسکی به شرح...

گروه بندی و زمان امتحان فینال بهمن ماه

http://dm.iauq.ac.ir/assets/subdomains/dm/files/فینال.docx

مقررات و زمان برگزاری آزمون جامع مامایی در بهمن 96

http://dm.iauq.ac.ir/assets/subdomains/dm/files/_/قابل توجه...

قوانین جدید آزمون جامع مامایی ( قابل توجه کلیه دانشجویان مامایی )

http://dm.iauq.ac.ir/assets/subdomains/dm/files/_/به اطلاع...

گروه بندی و زمان باقیمانده امتحان فاینال زایشگاه

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند اسامی دانشجویان فینالی ( زایشگاه )...

صفحه 4 از 8 « قبل 1 2 3 4 5 6 7 بعد »   برو به 

مطالب مرتبط